Uppfödargrupper

Harry , Hope och Rowan

Uppfödargrupper

Uppfödargrupperna som gjorde att vi blev

3:dje Bästa Uppfödargrupp totalt 2008

2:dra Bästa Uppfödargrupp totalt 2009

1:a Bästa Uppfödargrupp totalt 2010

1:a Bästa Uppfödargrupp totalt 2011

1:a Bästa Uppfödargrupp totalt 2012

2:dra Bästa Uppfödargrupp totalt 2013

2:dra Bästa Uppfödargrupp totalt 2014

2:dra Bästa Uppfödargrupp totalt 2015

4:de Bästa Uppfödargrupp totalt 2016

Avelsgrupp 2010, i Norge